INKASSOPROCESSEN

Ibland tar det lång tid innan en missad faktura lämnas över till ett inkassobolag men ibland går det fort, du kan läsa mer om inkassoprocessen här.

Du gör en affär

Du köper en vara eller tjänst och väljer faktura som betalsätt

Det kommer en påminnelse

Missar du att betala fakturan så kommer du att få en påminnelse med en uppmaning att betala så snart som möjligt. Ibland skickar fordringsägaren flera påminnelser där en påminnelseavgift tillkommer. Det är viktigt att om du i detta skede betalar, reglerar hela skulden som inkluderar påminnelseavgiften.
Observera att det inte är obligatoriskt för en fordringsägare att först skicka påminnelser innan ärendet lämnas till ett inkassobolag, det är dock god ed.

Din skuld lämnas till ett inkassobolag

Om du fortfarande inte har betalt din skuld trots påminnelser lämnas vanligtvis ärendet över till ett inkassobolag som anlitats av fordringsägare för att få in betalningen. Inkassokravet som sänds till dig med ett nytt förfallodatum omfattar den totala skulden inklusive eventuell påminnelseavgift, räntekostnader och inkassokostnader.
Det är mycket viktigt om du i detta skede reglerar din skuld, du betalar hela beloppet som inbegriper förutom den ursprungliga skulden, även påminnelseavgiften, räntor och inkassokostnader.

Ärendet lämnas till Kronofogsmyndigheten

Om du inte betalar inkassokravet eller fullföljer en eventuell avbetalningsplan kan ditt ärende till sist lämnas över till Kronofogden för att driva in betalningen. Därifrån kommer det komma ett slutgiltigt betalningskrav som omfattar ytterligare avgifter. Du riskerar även att få en betalningsanmärkning.

Betalningsanmärkning

När Kronofogden meddelar ett utslag mot en privatperson finns dessa noteringar kvar i 3 år för Kreditupplysningsföretagen att ta del av och registrera. Detta medför avsevärda begränsningar i dina köp- och lånemöjligheter under 3 år från den dag misskötsel i betalningsskyldigheterna noterats hos Kronofogden.

Vad är en betalningsanmärkning?

Enkelt uttryckt: Betalningsanmärkning är ett samlingsnamn som kreditupplysningsföretagen använder för att beskriva att en privatperson inte skött sina betalningsskyldigheter. Kronofogden ger inte betalningsanmärkningar utan lämnar en notering som sparas i 3 år att man inte skött sina betalningar om ett ärende lämnats till dom. Kreditupplysningsbolagen hämtar i sin tur dessa noteringar hos Kronofogden när en privatperson bl.a. ansöker om lån, delbetalningsmöjligheter, söker bostad eller ansöker om abonnemang. Noteringarna gör att Kreditupplysningsföretagen i regel lämnar ett negativt besked vid dessa ansökningar, detta kan även gälla en nyanställning.