PERSONUPPGIFTSPOLICY

Delta Inkasso utför inkassotjänster vilket innebär att vi hanterar och använder personuppgifter i vår dagliga verksamhet. Vilka uppgifter och hur vi använder dessa kan du läsa mer om under flikarna här nedan.

Personuppgiftsansvarig
GDPR
Kontaktuppgifter
Sammanfattning
Varför och hur samlas personuppgifterna in?
Hur hanteras personuppgifterna?
Hur länge behandlas och sparas personuppgifterna?
Övrigt
Dina rättigheter
Klagomål