FRÅGOR OCH SVAR

Här har vi samlat några av dem vanligaste frågorna vi får. Hittar du inte svaret på din fråga här? Tveka inte att höra av dig till oss.
Vill du komma i kontakt med oss når du oss på telefonnummer 0770-456145 eller på e-post info@deltainkasso.se

Jag har fått ett inkassokrav från Delta inkasso, vad innebär det och vad gör jag härnäst?
Vad betyder inkassokostnad?
Jag betalade min faktura idag, har betalningen kommit fram?
Jag har fått ett inkassokrav men ingen faktura, hur gör jag?

Ordlista

Då det ibland kan vara lite krångliga formuleringar i våra krav har vi här gjort en liten ordlista som du kan använda dig av.

Inkassobolag – Företag som på uppdrag av andra företag hjälper till att få betalt för deras fodringar .

Borgenär – Benämns också fordringsägare. Den som har lånat ut pengar eller var krediten är tagen hos.

Gäldenär – Den som står i skuld till den som benämns borgenär. Oftast i form av obetalda fakturor.

Betalningspåminnelse – En påminnelse som oftast skickas ut av borgenären själv om att betalning saknas. Denna skickas ut efter att det första betaldatumet har passerats. Oftast tillkommer det då utöver räntan en påminnelseavgift om högst 60 SEK.

Inkassokrav – Om en faktura inte har betalats inom avtalad tid kan skulden överlåtas till ett privat inkassobolag som då skickar ut ett inkassokrav som är en skarpare påminnelse om att betalningen måste ske omgående. Det är alltså inte ifrån Kronofogden som inkassokraven skickas och är således inte samma sak som en betalningsanmärkning.

Betalningsföreläggande – När en skuld efter inkassokravets förfallodatum ännu inte har betalats så kan inkassobolaget ansöka hos Kronofogden om att fastställa skulden. Om skulden i det här läget inte betalas och inga invändningar inkommer så är det detta som leder till det som kallas en betalningsanmärkning.

Kronofogdemyndigheten – (i vardagligt tal ?Kronofogden? eller KFM) är en svensk statlig förvaltningsmyndighet, som bland annat har till uppgift att tillse att obetalda skulder blir betalda. Kronofogdemyndigheten arbetar med indrivning av både statliga och privata fordringar.

Bestridande – Om en gäldenär anser att kravet emot sig inte är riktigt är det viktigt att de inkommer med ett bestridande. Detta innebär alltså inte nödvändigtvis att kravet inte behöver betalas utan att det behöver avgöras rättsligt för att fastställa att skulden är korrekt.

Utslag – Om ett betalningsföreläggande inte betalas inom tio dagar så sätter Kronofogden ett så kallat utslag som fastställer att skulden är korrekt och obetald.

Betalningsanmärkning – Anteckning hos kreditupplysningsbolag att Kronofogden har satt ett utslag.

Delgivning ? Innebär att bevisligen underrätta någon om något. Delgivning kan göras skriftligt, till exempel med ett rekommenderat brev, eller muntligt via besök av polis, tjänsteman från Kronofogdemyndigheten eller särskild delgivningsman.

Kreditupplysning – Upplysningsföretag samlar ihop offentliga uppgifter på företag och privatpersoners ekonomiska status till en kreditupplysning.

Summarisk proces – Processen hos kronofogden.

Verkställighet – När Kronofogdemyndigheten verkställer beslut eller en dom, exempelvis genom utmätning av lön eller egendom.

God inkassosed – En samling av lagar och allmäna råd från Datainspektionen om hur man bör bedriva sin inkassoverksamhet. Denna skrift riktar sig till den som bedriver inkassoverksamhet. Bara den som har kunskap om gällande regler och Datainspektionens praxis vid tolkningen av begreppet god inkassosed kan hantera inkassoärenden på ett godtagbart sätt.